Boşanma Davası Süreci

Evlilik ve evliliği sona erdiren haller Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Yasaya göre boşanma sadece aile mahkemesi hâkimin kararı ile mümkündür. İstanbul boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bu nedenle boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında aile hukuku ve boşanma davalarında tecrübeli bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

İstanbul Boşanma Davaları Hukuk Büromuz; aile hukuku ve boşanma davaları ile ilgili her alanda müvekkillerimize hizmet  vermektedir. Avukatlarımız; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması, soy bağının kurulması ve babalık davalarında çalışmışlardır. Özellikle kadın müvekkillerimizi ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararı ve koruma tedbirlerinin alınması davalarında temsil etmişlerdir. Ayrıca nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması, evlilik ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, mal rejiminin tasviyesi davaları gibi boşanma ve aile hukuku ile ilgili tüm hususlarda müvekkillerimizi temsil etmişlerdir.

Boşanma Davası Süreci

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Boşanma Davası Süreci

Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır. Tespit edilen yetkili yerde Aile Mahkemesinin olmadığı durumlarda ise Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevli olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen eş, boşanma davasını Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden en az birine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma davası dilekçesi ile kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır. Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe gerekli olan evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna verilmelidir ve tevzi bürosunun hesapladığı harç ve masraflar davayı açan kişi tarafından ödenmelidir. Boşanma davası bu suretle açılır.

Boşanma Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sadece hâkim kararı ile mümkündür. Aile mahkemesinin vereceği karar kararın kesinleşmesi ile mahkemece nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları düzeltilir.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Boşanma davası, bizzat boşanmak isteyen kişi tarafından açılabileceği gibi boşanma avukatına verilecek özel boşanma vekâleti ile de boşanma davası açtırmak mümkündür. Lakin anlaşmalı boşanma davalarında avukatla dosya yürütülüyor olsa bile tarafların duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmakla beraber, çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılmaksızın boşanma avukatı ile davasını ve duruşmalarını takip ettirilebilir. Boşanma davasından en iyi sonuç alabilmek için boşanma davasının boşanma avukatı tarafından yürütülmesi en iyisi olacaktır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanmak isteyen eş, boşanma davasını kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır. Bu yerde Aile mahkemesinin olmaması durumunda o yerdeki Aile mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

İstanbul’da Boşanma Davası Süreci için Bize Ulaşın

İstanbul Boşanma; aile hukuku ve boşanma davaları ile ilgili her alanda müvekkillerimize hizmet  vermektedir. Avukatlarımız; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması, soy bağının kurulması ve babalık davalarında çalışmışlardır. Özellikle kadın müvekkillerimizi ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararı ve koruma tedbirlerinin alınması davalarında temsil etmişlerdir. Ayrıca nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması, evlilik ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, mal rejiminin tasviyesi davaları gibi boşanma ve aile hukuku ile ilgili tüm hususlarda müvekkillerimizi temsil etmişlerdir. Boşanma davaları avukatı kadromuza ve randevu oluşturmak için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.